Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

WLH on erikoistunut riitojen ratkaisuun asiakkaan etua silmällä pitäen ja lisäarvoa tuottavalla tavalla. Hoidamme muun muassa liike-elämän sopimusriitoja, kiinteistö- ja urakkariitoja, asuntokauppariitoja, asunto-osakeyhtiöriitoja, työoikeudellisia riitoja sekä vahingonkorvaus- ja muita vastuuasioita.

Welling Lagerstedt & Honkanen

Asiakkaan etu
on tärkein

Tavoitteenamme on aina asiakkaan kannalta paras mahdollinen lopputulos. Mikäli asia on järkevintä ratkaista sovinnollisesti, teemme kaikkemme tämän tavoitteen edistämiseksi. Tarpeen vaatiessa kokeneet asiantuntijamme ovat valmiita ajamaan asiaa eri tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä. Tilanteesta riippuen myös sovittelumenettely saattaa olla asiakkaan kannalta paras ja tehokkain riidanratkaisukeino.

  • Sopimusriidat
  • Osakeyhtiöoikeudelliset riidat ja lunastusmenettelyt
  • Vahingonkorvausriidat
  • Johdon vastuukysymykset
  • Kiinteistö- ja urakkariidat
  • Asuntokauppariidat
  • Asunto-osakeyhtiöriidat
  • Työoikeudelliset riidat
  • Sovittelumenettelyt