Rikos- ja viranomaistutkinnat

WLH avustaa sekä rikoksesta epäiltyjä että asianomistajia (rikoksen uhreja) rikostutkinnoissa. Asianajajiemme kokemus rikostutkinnoista on painottunut erityisesti työturvallisuus-, ympäristö- ja arvopaperimarkkinarikoksiin, mutta olemme myös menestyksekkäästi edustaneet päämiehiä talousrikosasioissa ja veropetosasioissa sekä muissa viranomaistutkinnoissa (verotarkastukset, tulliasiat, kurinpitomenettelyt).

Welling | Lagerstedt | Honkanen

Määrätietoinen avustaminen

Kokemuksemme mukaan tehokas avustaminen rikostutkinnoissa usein edellyttää, että asianajaja osallistuu tutkintaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Esitutkinnalla ja siinä painotetuilla tutkintalinjoilla on merkitystä syytteen nostamisen ja lopputuloksen kannalta.

  • Yritysrikollisuus
  • Työturvallisuusrikokset
  • Ympäristörikokset
  • Talousrikokset
  • Yritysten sisäiset väärinkäytökset ja lahjonta
  • Yleiset rikosasiat
  • Asianomistajan avustaminen