Arvode

Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå Ab debiterar ett arvode för ombesörjandet av uppdrag.

Avgiftsfri inledande diskussion

Uppdrag

Storleken på arvodet beror på hur invecklat och omfattande uppdraget är. Som utgångspunkt är arvodet tidsbaserat. Helhetsarvodet kan potentiellt fastställas på förhand beroende på uppdragets typ och omfattning. Vi debiterar inget arvode för den preliminära konsultationen som föregår ett uppdrag.

Timdebiteringen för uppdragen varierar på basis av uppdragets omfattning och typ:

  • för privatpersoner från 240 € / t (297,60 € inkl. moms)
  • för företag från 250 € / t (moms 0 %)

Vi vidtar inga åtgärder före ett uppdragsavtal ingåtts och i samband med den preliminära konsultationen ger vi en uppskattning av uppdragets sammanlagda arvode. Vi utreder på klientens vägnar möjligheten till försäkringsersättning eller annan extern finansiering.