Welling | Lagerstedt | Honkanen Advokatbyrå
Effektiva lösningar

Vi tror på effektivitet och resultat. Våra klienter uppskattar pragmatiska lösningar, som betjänar deras målsättningar.

Advokatbyrå

WELLING LAGERSTEDT & HONKANEN

Vi erbjuder våra klienter pålitlig, uppriktig och effektiv service. Vi löser våra klienters invecklade juridiska spörsmål med förstklassig service och lösningsorienterad mentalitet. Vi agerar kostnadseffektivt och uttrycker oss förståeligt och tydligt. Vi inriktar oss i första hand på att erbjuda juridiska tjänster till små och medelstora företag samt till privatpersoner, med vi betjänar också större företag inom våra kärnområden.

ERFARENHET & EXPERTIS

Service med mångsidig erfarenhet för företag och privata klienter

Vår byrå har omfattande erfarenhet av flera rättsområden. Byråns advokater är specialiserade på invecklade tvister, brottmål samt allmän affärsjuridik. WLH Private betjänar privatkunder i utmanande juridiska frågor och tvister inom familje- och kvarlåtenskapsrätt, beskattning samt förmögenhetsförvaltning. Vi sköter också eventuella tvister i anslutning till familjeförmögenhetsrelaterade uppdrag.

Vår omfattande erfarenhet garanterar kompetenta och pålitliga advokattjänster för våra klienter. WLH:s advokater har flera års erfarenhet av invecklade och utmanande tvistemål inom samtliga av WLH:s centrala kompetensområden.
Våra advokater har erfarenhet från stora affärsjuridiska byråer, industriföretag och banker och är således välutrustade med ett omfattande yrkeskunnande och expertis i krävande affärsjuridiska ärenden.

WELLING | LAGERSTEDT | HONKANEN

Välkommen till vår serviceinriktade byrå!

Vår byrå är belägen i centrala Helsingfors med goda trafikförbindelser. De flesta uppdrag kan ombesörjas på distans utan besök vid byråns kontor. Våra tjänster begränsar sig inte geografiskt till Helsingfors, utan vi erbjuder juridisk rådgivning inom hela Finland.

Vi betjänar våra klienter på svenska, finska och engelska. Samtliga våra advokater är medlemmar i Finlands advokatförbund och iakttar förbundets regler om god advokatsed.

Affärsjuridik och extern bolagsjurist

Affärsjuridisk kompetens för kontinuerliga behov.

WLH Private

Rådgivning i familje- och kvarlåtenskapsrätt samt förmögenhetsförvaltning.

Skatteärenden

Skatterättslig rådgivning med gott omdöme

Rättegångar och skiljeförfaranden

Strategisk rådgivning och representation i tvister.

Brottmål och myndighetsutredningar

Målmedveten representation i brottmål och myndighetsutredningar.

Rättegångar och skiljeförfaranden

Strategisk rådgivning och representation i tvister.