Strategisk rådgivning
Hög kvalitet
Effektivitet

Vi tror på effektivitet och resultat. Vi erbjuder våra klienter pragmatiska lösningar för att de ska kunna uppnå deras målsättningar. Byråns uppgift är att begränsa den belastning som juridiska problem förorsakar klientens verksamhet.
Welling Lagerstedt & Honkanen

Pålitlig juridisk service av hög kvalitet

WLH betjänar sina klienter pålitligt och effektivt. Vi anser att grunden till ett fungerande samarbete utgörs av förtroendet mellan klienten och advokaten. Mervärdet i WLH:s tjänster ligger i en entydig och konstruktiv rådgivning, som strävar efter att hjälpa klienten att uppnå sina mål oavsett situationen.

Våra klienter förser oss med problem – Vi erbjuder lösningar.