Rättegångar och skiljeförfaranden

WLH är specialiserad på rättegångar och har som målsättning att erbjuda mervärde genom att koncentrera sig effektivt och lösningsinriktat på att tillvarata klientens intressen. Vi hanterar bl.a. följande typer av tvister: kommersiella avtalstvister, entreprenadtvister, fastighetsrelaterade tvister, bostadsköpstvister, arbetsrättsliga tvister samt tvister som gäller skadestånds- och övriga ansvarsfrågor.

Welling Lagerstedt & Honkanen

Klientens intresse är viktigast

Vi strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga slutresultat för klienten. I vissa situationer är en förlikning mellan parterna det mest ändamålsenliga alternativet, och i dessa fall strävar vi ihärdigt efter att uppnå det ändamålet. Vid behov driver vår erfarna experter klientens ärende vidare i domstol eller i skiljeförfarande. Beroende på situationen kan också medling vara det bästa och effektivaste alternativet för klienten och den effektivaste tvistelösningsmetoden.

  • Avtalstvister
  • Aktiebolagsrättsliga tvister och inlösen av aktier
  • Skadeståndsyrkanden
  • Företagsledningens ansvarsfrågor
  • Fastighets- och entreprenadtvister
  • Bostadsköpstvister
  • Bostadsaktiebolagstvister
  • Arbetsrättsliga tvister
  • Medling