Skatteärenden

WLH:s advokater besitter omfattande erfarenhet av att lösa skatterättsliga problem. Vi biträder våra klienter med såväl skatteplanering som diverse myndighetsförfaranden som exempelvis skattebesvärsförfaranden, förvaltningsrättsliga processer samt straffrättsliga skatteärenden.
Helhetsinriktad service

Skatterättslig rådgivning med gott omdöme

Vi betjänar våra klienter i bland annat följande skatterättsliga ärenden:

 • Samfunds inkomst- och källbeskattningsfrågor
 • Aktiebyten, delning av bolag, fusioner, företagsöverlåtelser samt övriga struktureringar
 • Aktieemissioner, optionsprogram för personalen, samt övriga frågor relaterade till incitamentsprogram
 • Skatteärenden för allmännyttiga samfund
 • Skattekonsultering
 • Skattebesvärsförfaranden
 • Förvaltningsrättsliga processer
 • Biträdande i skattegranskningar
 • Investeringsbolag
 • Dividendsbeskattningsfrågor
 • Övriga skatterelaterade myndighetsförfaranden
 • Brottsutredningar