WLH Private

WLH Private erbjuder service inom familje- och kvarlåtenskapsrätt samt förmögenhetsförvaltning. Vi bistår våra klienter med att kartlägga vilka alternativ som står till förfogande samt att uppnå målsättningarna på ett skatteeffektivt sätt.

Helhetslösningar

Juridisk rådgivning i familje- och förmögenhetsärenden

Vi erbjuder våra klienter helhetslösningar i alla familje- och kvarlåtenskapsärenden samt förmögenhetsförvaltningsfrågor.
  • Beskattning och skatteplanering
  • Family Office -tjänster
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Generationsskiften
  • Investeringsbolag
  • Fastighetsärenden
  • Arvsfrågor
  • Äktenskapsfrågor
  • Avtal
  • Stiftelsefrågor