Rikos- ja viranomaistutkinnat

WLH avustaa sekä rikoksesta epäiltyjä että asianomistajia (rikoksen uhreja) rikostutkinnoissa. Asianajajiemme kokemus rikostutkinnoista on painottunut erityisesti työturvallisuus-, ympäristö- ja arvopaperimarkkinarikoksiin, mutta olemme myös menestyksekkäästi edustaneet päämiehiä talousrikosasioissa ja veropetosasioissa sekä muissa viranomaistutkinnoissa (verotarkastukset, tulliasiat, kurinpitomenettelyt).

Määrätietoinen edustaminen

Kokemuksemme mukaan tehokas avustaminen rikostutkinnoissa usein edellyttää, että asianajaja osallistuu tutkintaan niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Esitutkinnalla ja siinä painotetuilla tutkintalinjoilla on merkitystä syytteen nostamisen ja lopputuloksen kannalta.

  • Yritysrikollisuus
  • Työturvallisuusrikokset
  • Ympäristörikokset
  • Talousrikokset
  • Yritysten sisäiset väärinkäytökset ja lahjonta
  • Yleiset rikosasiat
  • Asianomistajan avustaminen

Rikosoikeudellinen menettely on usein asiaan osallisille epämukavaa ja tuntematonta. Oikean strategian tehokkaan toteuttamisen ja asiakkaan oikeuksien puolustamisen lisäksi WLH:n asianajajien kokemus auttaa tarjoamaan asiakkaille selkeämmän käsityksen menettelystä alusta loppuun.

Scroll to Top