Niki J. Welling

Asianajaja | Varatuomari
Toimitusjohtaja | Osakas

Erikoistunut riitojenratkaisuun, liikejuridiikkaan ja talousrikoksiin

Niki on välimiesmenettelyiden ja oikeudenkäyntien asiantuntija. Hän on menestyksekkäästi ajanut päämiestensä asioita tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä (FAI, ICC, SCC, Ad Hoc) useilla eri toimialoilla, kuten rakentaminen, energia, merenkulku ja kansainvälinen kauppa sekä asiantuntijapalveluiden vastuukysymyksissä. Niki toimii myös välimiehenä liike-elämän riita-asioissa.
Erityistä kokemusta rahoitusalan riita-asioista sekä arvopaperimarkkinoihin ja sijoituspalveluihin liittyvistä riita-asioista Nikille on karttunut hänen toimiessaan suuren pohjoismaisen pankin riita-asioista vastaavana lakimiehenä.

Nikillä on myös vuosien kokemus liike-elämän rikollisuuteen, ympäristörikoksiin, työturvallisuusrikoksiin sekä yritysten johdon vastuukysymyksiin liittyvistä asioista.

Hän on myös säännöllisesti neuvonut asiakkaita yleisissä yhtiö- ja kauppaoikeudellisissa sekä työoikeudellisissa asioissa. Asiakkaat arvostavat Nikin analyyttistä mutta pragmaattista lähestymistapaa ratkaisujen löytämiseksi.

Niki on julkaissut oikeustieteellisiä artikkeleita varsinkin prosessioikeuden alalta ja osallistuu myös ajankohtaisten oikeudellisten ilmiöiden käsittelyyn artikkeleilla ja blogikirjoituksilla.

Niki on Suomen Asianajajaliiton asianajajia valvovan valvontalautakunnan jäsen ja Suomen Asianajajaliiton arvopaperimarkkina- ja rahoitusoikeuden asiantuntijaryhmän jäsen.

Niki palvelee asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

Kokemus

 • Osakas, Welling Lagerstedt & Honkanen Asianajotoimisto, 2022 –
 • Counsel, Borenius Asianajotoimisto, 2020–2022
 • Senior Legal Counsel, Nordea Bank, 2018–2020
 • Senior Associate, Borenius Asianajotoimisto, 2012–2018
 • Käräjänotaari, Helsingin käräjäoikeus, 2011–2012
 • Associate, Merilampi Asianajotoimisto, 2010–2012
 • Lakimies, Kuluttajariitalautakunta, 2009–2010
 • Legal & Compliance, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 2007–2009

Koulutus

 • Sovittelukoulutus, Suomen Asianajajaliitto, 2023
 • Välimieskoulu, Keskuskauppakamari, 2016
 • Asianajajatutkinto, Suomen Asianajajaliitto, 2013
 • Varatuomari, 2012, Helsingin käräjäoikeus
 • Oikeustieteen maisteri, Helsingin Yliopisto, 2009
Scroll to Top