Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

WLH on erikoistunut riitojen ratkaisuun asiakkaan etua silmällä pitäen ja lisäarvoa tuottavalla tavalla. Hoidamme muun muassa liike-elämän sopimusriitoja, kiinteistö- ja urakkariitoja, asuntokauppariitoja, asunto-osakeyhtiöriitoja, työoikeudellisia riitoja sekä vahingonkorvaus- ja muita vastuuasioita.

Asiakkaan etu on tärkein

Tavoitteenamme on aina asiakkaan kannalta paras mahdollinen lopputulos. Mikäli asia on järkevintä ratkaista sovinnollisesti, teemme kaikkemme tämän tavoitteen edistämiseksi. Tarpeen vaatiessa kokeneet asiantuntijamme ovat valmiita ajamaan asiaa eri tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä. Tilanteesta riippuen myös sovittelumenettely saattaa olla asiakkaan kannalta paras ja tehokkain riidanratkaisukeino.

  • Sopimusriidat
  • Osakeyhtiöoikeudelliset riidat ja lunastusmenettelyt
  • Vahingonkorvausriidat
  • Johdon vastuukysymykset
  • Kiinteistö- ja urakkariidat
  • Asuntokauppariidat
  • Asunto-osakeyhtiöriidat
  • Työoikeudelliset riidat
  • Sovittelumenettelyt

Jokainen toimeksianto on erilainen ja voi sisältää useita oikeudellisia ongelmia, joita WLH on valmis ratkaisemaan. WLH:n tehtävänä on löytää asiakkaalle paras ratkaisu ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme selkeyttä ja varmuutta parhaan mahdollisen strategian laatimiseksi asiakkaan tarpeita ja tavoitteita silmällä pitäen.

Scroll to Top