Niki J. Welling

Advokat I Vicehäradshövding I Verkställande direktör I Delägare

Niki J. Welling

Niki är specialiserad på skiljeförfaranden och rättegångar. Han har framgångsrikt företrätt klienter i rättegångar och skiljeförfaranden (FAI, ICC, SCC, Ad Hoc) inom flera branscher som exempelvis bygg- och energibranschen, sjöfart, internationell handel samt i ansvarsfrågor inom konsultbranschen. Niki agerar också som skiljeman i kommersiella tvister. Särskild erfarenhet av tvistemål inom finansbranschen samt av tvistemål anknutna till insolvensärenden, värdepappersmarknaden och investeringstjänster har han fått då han var ansvarig för tvistemål och juridiska processer vid en stor nordisk bank.

Vidare har Niki flera års erfarenhet av ärenden som gäller brottmål i affärslivet, miljöbrott, arbetarskyddsbrott samt diverse företagsledningens ansvarsfrågor.

Niki bistår även regelbundet klienter i allmänna bolags- och handelsrättsliga samt i arbetsrättsliga ärenden. Klienterna uppskattar särskilt Nikis analytiska, men samtidigt pragmatiska tillvägagångssätt i lösandet av juridiska problem.

Han har publicerat rättsvetenskapliga artiklar, främst inom ramen för processrätt, och han deltar även regelbundet i behandlingen av aktuella juridiska fenomen genom artiklar och blogginlägg.

För tillfället är han medlem i Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd som övervakar
förbundets advokater, Finlands Advokatförbunds expertgrupp för värdepappers- och
finansieringsrätt samt styrelsemedlem i Helsingfors Advokatförening.

Niki betjänar våra klienter på finsk, svenska och engelska.

Erfarenhet

 • Delägare, Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå 2022 –
 • Counsel, Borenius Advokatbyrå, 2020–2022
 • Senior Legal Counsel, Nordea Bank, 2018–2020
 • Senior Associate, Borenius Advokatbyrå, 2012–2018
 • Tingsnotarie, Helsingfors tingsrätt, 2011–2012
 • Associate, Advokatbyrå Merilampi, 2010–2012
 • Jurist, Konsumenttvistenämnden, 2009–2010
 • Legal & Compliance, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 2007–2009

Utbildning

 • Skiljeförfarandeskolan, Centralhandelskammaren, 2016
 • Advokatexamen, Finlands Advokatförbund, 2013
 • Vicehäradshövding, Helsingfors tingsrätt, 2012
 • Juris magister, Helsingfors universitet, 2009