Niki J. Welling

Advokat | Vicehäradshövding
VD | Partner

Fokus på tvistlösning, affärsjuridik och ekonomiska brottmål

Niki är specialiserad på skiljeförfaranden och rättegångar. Han har framgångsrikt företrätt klienter i rättegångar och skiljeförfaranden (FAI, ICC, SCC, Ad Hoc) inom flera branscher som exempelvis bygg- och energibranschen, sjöfart, internationell handel samt i ansvarsfrågor inom konsultbranschen. Niki agerar också som skiljeman i kommersiella tvister. Särskild erfarenhet av tvistemål inom finansbranschen samt av tvistemål anknutna till insolvensärenden, värdepappersmarknaden och investeringstjänster har han fått då han var ansvarig för tvistemål och juridiska processer vid en stor nordisk bank.

Vidare har Niki flera års erfarenhet av ärenden som gäller brottmål i affärslivet, miljöbrott, arbetarskyddsbrott samt diverse företagsledningens ansvarsfrågor.

Niki bistår även regelbundet klienter i allmänna bolags- och handelsrättsliga samt i arbetsrättsliga ärenden. Klienterna uppskattar särskilt Nikis analytiska, men samtidigt pragmatiska tillvägagångssätt i lösandet av juridiska problem.

Han har publicerat rättsvetenskapliga artiklar, främst inom ramen för processrätt, och han deltar även regelbundet i behandlingen av aktuella juridiska fenomen genom artiklar och blogginlägg.

För tillfället är han medlem i Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd som övervakar förbundets advokater samt Finlands Advokatförbunds expertgrupp för värdepappers- och Finansieringsrätt.

Niki betjänar våra klienter på finska, svenska och engelska.


Erfarenhet

 • Partner, Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå 2022 –
 • Counsel, Borenius Advokatbyrå, 2020–2022
 • Senior Legal Counsel, Nordea Bank, 2018–2020
 • Senior Associate, Borenius Advokatbyrå, 2012–2018
 • Tingsnotarie, Helsingfors tingsrätt, 2011–2012
 • Associate, Advokatbyrå Merilampi, 2010–2012
 • Jurist, Konsumenttvistenämnden, 2009–2010
 • Legal & Compliance, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 2007–2009

Utbildning

 • Medlingsutbildning, Finlands Advokatförbund, 2023
 • Skiljeförfarandeskolan, Centralhandelskammaren, 2016
 • Advokatexamen, Finlands Advokatförbund, 2013
 • Vicehäradshövding, Helsingfors tingsrätt, 2012
 • Juris magister, Helsingfors universitet, 2009
Rulla till toppen