Rättegångar och skiljeförfarande

WLH är specialiserad på rättegångar och har som målsättning att erbjuda mervärde genom att koncentrerar sig på att effektivt och lösningsinriktat tillvarata klientens intressen. Vi ombesörjer bl.a. följande typer av tvister: kommersiella avtalstvister, entreprenadtvister, fastighetsrelaterade tvister, bostadsköpstvister, arbetsrättsliga tvister samt tvister som gäller skadestånds- och övriga ansvarsfrågor.

Klientens intresse är viktigast

Vi strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga slutresultat för klienten. I vissa situationer är en förlikning mellan parterna det mest ändamålsenliga alternativet, och i dessa fall strävar vi ihärdigt efter att uppnå det ändamålet. Vid behov driver vår erfarna experter klientens ärende vidare i domstol eller i skiljeförfarande. Beroende på situationen kan också medling vara det bästa och effektivaste alternativet för klienten och den effektivaste tvistelösningsmetoden.
  • Avtalsrättsliga tvister
  • Bolagsrättsliga tvister och förfaranden om inlösen av aktier
  • Skadestånd och skadestånd
  • Frågor angående styrelseledamöters ansvar
  • Tvister rörande fastigheter och byggnation
  • Tvister i samband med bostadstransaktioner
  • Tvister rörande bostadsföretag
  • Tvister inom arbetsrätten
  • Förlikningsförfaranden
Varje uppdrag är unikt och kan innehålla flera juridiska aspekter som WLH är förberedd att hantera. WLH:s uppgift är att bistå klienter uppnå den bästa möjliga lösningen med hänsyn till alla relevanta faktorer. Vårt mål är att erbjuda våra klienter den tydlighet och trygghet som behövs för att kunna ta sig an de förestående utmaningarna med bästa möjliga strategi anpassad efter klientens behov.
Rulla till toppen