Mångsidig erfarenhet för företags- och privatklienter

WLH besitter omfattande erfarenhet av flera rättsområden. Byråns advokater är specialiserade på invecklade tvister, brottmål samt allmän affärsjuridik. WLH Private Wealth betjänar privatklienter i utmanande juridiska frågor och tvister inom familje- och kvarlåtenskapsrätt, beskattning samt förmögenhetsförvaltning. Vi sköter också eventuella tvister i anslutning till familjeförmögenhetsrelaterade uppdrag.

Vår omfattande erfarenhet garanterar kompetenta och pålitliga advokattjänster för våra klienter. WLH:s advokater har flera års erfarenhet av invecklade och utmanande tvistemål inom samtliga av WLH:s centrala kompetensområden.

Våra advokater har erfarenhet från stora affärsjuridiska byråer, industriföretag och banker och är således välutrustade med ett omfattande yrkeskunnande och expertis i krävande affärsjuridiska ärenden.

Advokater

Niki J. Welling

Advokat | Vicehäradshövding
Verkställande Direktör | Partner

Läs mer

Anton Lagerstedt

Advokat
Partner

Läs mer

Advokat | Partner

Läs mer

Caius Honkanen

Advokat | Vicehäradshövding
Partner

Läs mer

Rulla till toppen