Skatterättsliga ärenden

WLH:s advokater besitter omfattande erfarenhet av att lösa en mängd olika skatterelaterade frågor. Vi hjälper våra klienter både med skatteplanering och med olika administrativa förfaranden, såsom överklagande av skattebeslut, förvaltningsprocesser och skatterelaterade brottsutredningar.

Skatterättslig rådgivning med gott omdöme

Att navigera komplexa skattefrågor kräver ett proaktivt och lösningsorienterat förhållningssätt, särskilt när det gäller frågor som exempelvis:

  • Internationell förmögenhetsöverföring och förmögenhetsförvaltning
  • Skatteplanering för individer
  • Skattestrukturering av familjeföretag
  • Skattegranskningar relaterade till inkomstbeskattning och förmögenhetsöverföring
  • Tvister i skatteärenden
  • Beskattning av kapitalförsäkringar
  • Skatterelaterade administrativa förfaranden
  • Brottsutredningar

WLH strävar efter att tillhandahålla omfattande lösningar som inte bara tillgodoser våra klienters omedelbara behov utan även tål noggrannare granskning samt tidens gång. Utöver olika skattefrågor besitter WLH expertis och erfarenhet i frågor som rör bolagsrätt och redovisning, vilket ofta utgör en integrerad del av diverse skatterättsliga frågor. WLH bistår regelbundet familjebyråer med juridiska råd beträffande deras klienters skattefrågor.

Rulla till toppen