WLH Private Wealth

WLH Private Wealth biträder våra klienter med förmögenhetsförvaltningstjänster samt i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga uppdrag. Vi stöder våra klienter med att identifiera tillgängliga alternativ och att uppnå önskade mål på ett skatte-effektivt sätt.

Juridisk rådgivning i familje- och förmögenhetsrättsliga ärenden

WLH erbjuder sina klienter lösningar i frågor som berör familjerätt och förmögenhetsförvaltning. Anton Lagerstedt utnämns regelbundet av domstolar till, vilket påvisar WLH:s expertis när det gäller att ombesörja komplicerade boutredningsärenden. WLH hanterar även tvister relaterade till familjerätt, vilket säkerställer att våra klienters intressen skyddas effektivt. Våra tjänster omfattar:
  • Skattefrågor och skatteplanering, med fokus på dödsbon
  • Family Wealth-tjänster, inklusive boutredning
  • Kapitalförvaltning och transaktioner, särskilt beträffande dödsbotillgångar
  • Generationsskiften
  • Förvaltning av investeringsbolag inom ramen för dödsbon
  • Fastighetsfrågor, inklusive dödsbon
  • Arvsrättsliga frågor, med omfattande exekutorstjänster
  • Hantering av äktenskapsrelaterade frågor i samband med arvsplanering
  • Upprättande och granskning av avtal i samband med förvaltning av egendom
  • Upprättande och förvaltning av stiftelser som en del av arvsplanering
Vårt experter gör sitt yttersta för att leverera lösningar som inte bara fokuserar på de tekniska aspekter av familjerättsliga ärenden utan även beaktar de personliga och känslomässiga aspekter som är inblandade.
Rulla till toppen