Advokater | Kontakt 

Vår verksamhet

Vi erbjuder våra klienter pålitlig, uppriktig och effektiv service. Vi löser våra klienters invecklade juridiska spörsmål med förstklassig service och lösningsorienterad mentalitet. Vi närmar oss våra klienters juridiska problem med ett holistiskt perspektiv och tar hänsyn till alla relevanta aspekter av våra klienters behov inom ramarna för den överenskomna omfattningen. Med hjälp av våra advokaters expertis förser vi våra klienter med skräddarsydda lösningar som passar både deras nuvarande och framtida behov genom att lösa befintliga problem och samtidigt minska risken för framtida utmaningar.

Affärsjuridik och extern bolagsjurist

Affärsjuridiskt kunnande för kontinuerliga behov.
Läs mer

Rättegångar och skiljeförfaranden

Strategisk rådgivning och representation i tvistemål.
Läs mer

Brotts- och myndighetsutredningar

Målmedveten representation i brottmål och myndighetsutredningar.
Läs mer

Skatterätt och skattegranskningar

Skatterättslig rådgivning med gott omdöme.
Läs mer

WLH Private Wealth

Rådgivning inom kapitalförvaltning samt familje- och kvarlåtenskapsrätt.
Läs mer

Advokater

Vår byrå har omfattande erfarenhet av flera rättsområden. WLH:s advokater är särskilt specialiserade på invecklade tvister, brottmål, allmän affärsjuridik, skatterätt samt familjerätt och förmögenhetsplanering.
Läs mer

Niki J. Welling

Advokat | Vicehäradshövding
Verkställande Direktör | Partner

Läs mer

Advokat | Vicehäradshövding |
Verkställande Direktör | Partner

Läs mer

Anton Lagerstedt

Advokat
Partner

Läs mer

Advokat | Partner

Läs mer

Caius Honkanen

Advokat | Vicehäradshövding
Partner

Läs mer

Advokat | Vicehäradshövding | Partner

Läs mer

Miisa Koivukangas

Associate
 

Läs mer

Associate

Read more

Welling Lagerstedt & Honkanen

Vi erbjuder våra klienter pålitlig, uppriktig och effektiv service. Vi löser våra klienters invecklade juridiska spörsmål snabbt med förstklassig service och lösningsorienterad mentalitet. Vi agerar kostnadseffektivt och uttrycker oss förståeligt och tydligt. Vi inriktar oss i första hand på att erbjuda juridiska tjänster till små och medelstora företag samt till privatpersoner, med vi betjänar också större företag inom våra kärnområden.

Strategisk rådgivning
Hög kvalitet
Effektivt

Vi tror på effektivitet och resultat. Våra klienter behöver pragmatiska lösningar som gör det möjligt för dem att uppnå sina mål. Lagen är i bästa fall ett verktyg som möjliggör uppnåendet av önskade resultat. Byråns uppgift är att se till att de problem som orsakas av en juridisk fråga blir så små som möjligt.

Målmedveten och pålitlig juridisk service

WLH betjänar sina klienter pålitligt och effektivt. Vi anser att grunden till ett fungerande samarbete utgörs av förtroendet mellan klienten och advokaten.

Mervärdet i WLH:s tjänster ligger i en entydig och konstruktiv rådgivning, som strävar efter att hjälpa klienten att uppnå sina mål oavsett situationen. Våra klienter förser oss med problem – vi erbjuder lösningar.

Kontaktuppgifter

I uppdragsrelaterade ärenden ber vi er vänligen kontakta våra advokater direkt. Vi strävar efter att återkomma till er inom samma dag. I övriga ärenden ber vi er vänligen kontakta verkställande direktören Niki J. Welling.

Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå
Sjötullsgatan 1 C, 00170 Helsingfors

Niki J. Welling
Verkställande direktör I Partner
p. +358 40 576 8895
niki.welling@wlh-law.fi

Anton Lagerstedt
Partner
p. +358 40 1544550
anton.lagerstedt@wlh-law.fi

Caius Honkanen
Partner
p. +358 40 570 0556
caius.honkanen@wlh-law.fi

Ni kan även skicka e-post åt oss till adressen office@wlh-law.fi

Rulla till toppen