Affärsjuridik och extern bolagsjurist

WLH:s experter har omfattande erfarenhet av affärsjuridiska uppdrag. Våra advokater besitter erfarenhet förutom från stora advokatbyråer, också från banker och stora industriföretag.

Affärsjuridisk expertis för varje företags behov

Vi erbjuder våra klienter stöd även i deras dagliga affärsjuridiska ärenden genom att tillställa dem en extern juridisk avdelning, med hjälp av vilken samarbetet med klienten är kan genomföras möjligast smidigt. Med stöd av vår omfattande erfarenhet och vårt breda kunnande kan vi erbjuda våra klienter rådgivning i bland annat följande affärsjuridiska ärenden:

  • Allmän affärsjuridisk rådgivning
  • Bolagsrätt, strukturering och aktieägaravtal
  • Avtal och avtalsförhandlingar
  • Extern bolagsjuridik
  • Beskattningsfrågor
  • Compliance

WLH:s affärsjuridiska tjänster skapar mervärde för våra klienter genom att hjälpa dem undvika risker och skapar en hållbar grund för affärsverksamheten. Att identifiera och hantera potentiella juridiska risker i ett tidigt skede sparar ofta tid och resurser framöver, eftersom dessa risker antingen kan elimineras helt eller mildras effektivt i ett tidigt skede.

Rulla till toppen