Anton Lagerstedt

Advokat | Partner

Fokus på familje- och kvarlåtenskapsrätt, bolagsrätt samt skatterätt

Anton är specialiserad på familje- och kvarlåtenskapsrätt, bolagsrätt samt skatterätt. Anton leder byråns WLH Private Wealth -praktik, inom vilken han ombesörjer krävande uppdrag inom finans- och förmögenhetsförvaltning, såsom arvsplanering, boskiften, omstruktureringar, generationsväxlingar, privatpersoners och företags skatteärenden, fastighetsärenden samt därtill anknutna tvistemål. Anton har blivit utnämnd till köpvittne av Lantmäteriverket och är således berättigad att bestyrka fastighetsöverlåtelser.

Anton rådgör företag och stiftelser i frågor gällande god förvaltningssed samt i samfundsjuridiska compliance-uppdrag. Han har även erfarenhet av stiftelsers och övriga allmännyttiga samfunds juridiska och beskattningsmässiga frågor. Klienterna uppskattar Antons lösningsinriktade tillvägagångssätt samt hans tydliga sätt att kommunicera.

För tillfället är Anton medlem i Finlands Advokatförbunds expertgrupp för familje- och arvsrätt.

Anton betjänar våra klienter på finska, svenska och engelska.


Erfarenhet

  • Partner, Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå 2022 –
  • Senior Legal Counsel, Helsingforsnejdens Andelsbank, 2020 – 2022
  • Legal Counsel, United Bankers Oyj, 2019 – 2020
  • Legal Counsel, Nordea Private Banking, 2016 – 2019
  • Tax Advisor / Senior Tax Advisor, KPMG, 2014 – 2016

Utbildning

  • Advokatexamen, Finlands Advokatförbund, 2022
  • Private Banker -examen, Nordea Bank, 2017
  • Placeringsspecialistexamen (APV 2), Finansbranschens centralförbund, 2017
  • Examen i placeringsärenden (APV 1), Finansbranschens centralförbund, 2016
  • Juris magister, Åbo universitet, 2014
Rulla till toppen