Miisa Koivukangas

Associate

Fokus på tvister, brottmål och familjerätt

Miisa bistår klienter i en mängd olika civil- och straffrättsliga ärenden samt familje- och arvsrättsliga frågor. Miisa är specialiserad på avtalstvister, ekonomisk brottslighet och relaterade skadeståndsfrågor.

Under sina studier har Miisa erhållit arbetserfarenhet genom praktik på ledande advokatbyråer, ett pensionsförsäkringsbolag och staten, där hon arbetade på Konkurrens- och Konsumentverket och Åklagarmyndigheten. I sina juridikstudier har Miisa fokuserat på straffrätt och I sina handelsstudier på affärsjuridik. Miisa har också internationell erfarenhet från hennes studier vid Juridiska Fakulteten vid Stockholms Universitet.

Miisa betjänar våra klienter på finska, engelska och svenska.

Erfarenhet

  • Associate, Welling Lagerstedt & Honkanen Advokatbyrå, 2024 –

Utbildning

  • Juris magister, Helsingfors universitet (förväntad 2024)
  • Ekonomie magister, Aalto universitet (förväntad 2024)
  • Studier vid juristutbildningen, Stockholm universitet, 2023
  • Advokatexamen, Finlands Advokatförbund, 2022
Rulla till toppen