Affärsjuridik och extern bolagsjurist

WLH:s experter har omfattande erfarenhet av affärsjuridiska uppdrag. Våra advokater besitter erfarenhet förutom från stora advokatbyråer, också från banker och från stora industriföretag.

Extern bolagsjurist

Affärsjuridiskt kunnande för kontinuerliga behov

Vi erbjuder våra klienter stöd även i deras dagliga affärsjuridiska ärenden genom att tillställa dem en extern juridisk avdelning, med hjälp av vilken samarbetet med klienten är kan genomföras möjligast smidigt.
Med stöd av vår omfattande erfarenhet och vårt breda kunnande kan vi erbjuda våra klienter rådgivning i bland annat följande affärsjuridiska ärenden:

  • Allmän affärsjuridisk rådgivning
  • Bolagsrätt, struktureringar och aktieägaravtal
  • Avtal och avtalsförhandlingar
  • Extern bolagsjurist
  • Skatterådgivning