Brotts- och myndighetsutredningar

WLH representerar både misstänkta och målsägande (brottsoffer) i brottmål och straffrättsliga utredningar. Våra advokater har särskild erfarenhet av arbetsskydds-, miljö- och värdepappersmarknadsbrott, men vi har också framgångsrikt företrätt våra klienter i fall där klienter åtalats för exempelvis ekonomisk brottslighet eller skattebedrägeri. Vi stöder målmedvetet våra klienter regelbundet också i övriga myndighetsutredningar (skattegranskningar, tullärenden och disciplinära förfaranden).

Welling | Lagerstedt | Honkanen

Målmedveten representation

Effektiv och målmedveten representation i brottmål förutsätter att advokaten är delaktig i utredningen av klientens ärende från ett så tidigt skede som möjligt. Förundersökningen och de undersökningslinjer som betonas under processen påverkar starkt åtalsprövningen och slutresultatet i fallet.

  • Företagsbrottslighet
  • Arbetarskyddsbrott
  • Miljöbrott
  • Ekonomiska brott
  • Internt missbruk och företagsintern korruption
  • Allmänna brottmål
  • Målsägandebrott och skadestånd